Ukupno 7 knjiga u kategoriji Menadžment

Osnove menadžmenta ljudskih resursa

thumbnail
Menadžment ljudskih resursa u biti predstavlja novu koncepciju odnosa prema zaposlenim i načinu upravljanja njihovim radom i razvojem. Ona je nastala kao poslednja etapa razvoja kadrovskog menadžmenta, kao odgovor na promene koje su nastale u sveri ekonomije (tržišni koncept privređivanja), organizacije (nove org ...opširnije »

Menadžment ljudskih resursa

thumbnail
U savremenom, globalnom poslovnom okruženju, u kojem su tehnologije iinformacije svima dostupne, organizacije svoju konkurentsku prednost mogugraditi samo na jednom resursu - svojim zaposlenima, njihovim talentima,znanjima i motivaciji. Zaposleni su ne samo najvredniji, nego često i najskuplji organizacijski resurs, ...opširnije »

Teorija i praksa organizacije i proizvodnog menadžmenta

thumbnail
Organizovanje, kao povezivanje i usklađivanje rada većeg broja ljudi, omogućava dostignuća koja bi bila nedostižna za izolovanog pojedinca, ali organizacijska pravila i procedure nužno ograničavaju ličnu spontanost i kreativnost, slobodu delovanja i učešće u dobiti i drugim vrstama koristi. Posmatrano kroz ...opširnije »

Oblikovanje organizacije i menadžment znanja

thumbnail
Turbulentno moderno tržište i promjenjiva okolina poduzeća koje ga okružuje zasigurno su složeni uvjeti kojima se treba prilagoditi i pronaći primjeren način nošenja s istima. Zbog uvjeta promjenjive okoline i neizvjesnosti koja vlada na tržištu, danas je u poslovanju jedna od najodrživijih konkurentskih pre ...opširnije »

Menadžment i organizacija

thumbnail
Menadžment se definiše kaoproces upravljanjaodređenimposlovima, poduhvatima ili sistemima, radi efikasnijegpostizanja zajedničkih ciljeva. Menadžment se definiše i kao posebnagrupa ljudičiji jeposao da upravljaju izvršavanjem poslova i zadataka kojeobavljaju drugi ljudi, radi efikasnijeg postizanja pred ...opširnije »

Menadžment, vodstvo i organizacija u 21. stoljeću

thumbnail
Tradicionalnia,reinventivni menadžment, agile-menadžment i menadžment 2.0. Svi ti modeli trebaju pokazati kako nije došao kraj menadžmentu, već da njegovu budućnost tek treba osmisliti. Ključne riječi: menadžment, model menadžmenta, radikalni menadžment,reinventivni menadžment, agile-menadžment, ...opširnije »

Suvremeni menadžment

thumbnail
Suvremeni razvojni trendovi koji se očituju u globalizaciji i galopirajućem razvoju tehnike i tehnologije pružaju neslućene mogućnosti za razvoj čovječanstva. No, zbog činjenice da su resursi ograničeni, a posebno uzimajući u obzir ograničenja vremena, svakom ciljno usmjerenom aktivnošću potrebno je upravl ...opširnije »

Osnove menadžmenta

thumbnail
Menadžment je djelatnost planiranja, organiziranja, kombiniranja, koordiniranja i kontroliranja aktivnostii organizacijskih resursa kojoj je svrha postizanje organizacijskih ciljeva. Obuhvaća niz međusobno povezanih zadataka i funkcija: planiranje, organiziranje, upravljanje ljudskim resursi ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog