Ukupno 208 knjiga u kategoriji Časopisi

Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 2/2009

thumbnail
Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 2/2009 Časopis INOVACIJE I RAZVOJ je baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti industrije obojenih i crnih metala i legura, industrijskog menadžmenta, elektronike, energetike i ekonomije, kao i ostalih povezanih srodnih oblasti. ...opširnije »

Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 1/2010

thumbnail
Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 1/2010 Časopis INOVACIJE I RAZVOJ je baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti industrije obojenih i crnih metala i legura, industrijskog menadžmenta, elektronike, energetike i ekonomije, kao i ostalih povezanih srodnih oblasti. ...opširnije »

Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 2/2010

thumbnail
Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 2/2010 Časopis INOVACIJE I RAZVOJ je baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti industrije obojenih i crnih metala i legura, industrijskog menadžmenta, elektronike, energetike i ekonomije, kao i ostalih povezanih srodnih oblasti. ...opširnije »

Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 1/2011

thumbnail
Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 1/2011 Časopis INOVACIJE I RAZVOJ je baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti industrije obojenih i crnih metala i legura, industrijskog menadžmenta, elektronike, energetike i ekonomije, kao i ostalih povezanih srodnih oblasti. ...opširnije »

Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 2/2011

thumbnail
Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 2/2011 Časopis INOVACIJE I RAZVOJ je baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti industrije obojenih i crnih metala i legura, industrijskog menadžmenta, elektronike, energetike i ekonomije, kao i ostalih povezanih srodnih oblasti. ...opširnije »

Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 1/2012

thumbnail
Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 1/2012 Časopis INOVACIJE I RAZVOJ je baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti industrije obojenih i crnih metala i legura, industrijskog menadžmenta, elektronike, energetike i ekonomije, kao i ostalih povezanih srodnih oblasti. ...opširnije »

Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 2/2012

thumbnail
Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 2/2012 Časopis INOVACIJE I RAZVOJ je baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti industrije obojenih i crnih metala i legura, industrijskog menadžmenta, elektronike, energetike i ekonomije, kao i ostalih povezanih srodnih oblasti. ...opširnije »

Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 1/2013

thumbnail
Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 1/2013 Časopis INOVACIJE I RAZVOJ je baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti industrije obojenih i crnih metala i legura, industrijskog menadžmenta, elektronike, energetike i ekonomije, kao i ostalih povezanih srodnih oblasti. ...opširnije »

Časopis Rudarski radovi BROJ: 1/2013

thumbnail
Časopis Rudarski radovi BROJ: 1/2013 RUDARSKI RADOVI je časopis baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti rudarstva, podzemne i površinske eksploatacije, pripreme mineralnih sirovina, geologije, mineralogije, petrologije, geomehanike i povezanih srodnih oblasti. ...opširnije »

Časopis Rudarski radovi BROJ: 1/2007

thumbnail
Časopis Rudarski radovi BROJ: 1/2007 RUDARSKI RADOVI je časopis baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti rudarstva, podzemne i površinske eksploatacije, pripreme mineralnih sirovina, geologije, mineralogije, petrologije, geomehanike i povezanih srodnih oblasti. ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog