Ukupno 208 knjiga u kategoriji Časopisi

Časopis: Post Scriptum - broj 3

thumbnail
U pravi tren na pravome mjestu Multifunkcionalnost i polivalentnost poslovica Sintagma s funkcionalnim glagolom u njemačkom jeziku prava Uporedba spojnika imeničkih složenica u njemačkome i bosanskome jeziku Semantičke uloge u gramatikama engleskoga jezika Morfološka adaptacija imeničkih germanizama u ...opširnije »

Časopis: Post Scriptum - broj 2

thumbnail
Čaopis Post Scriptum - Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu. Vrednovanje primjene nastavnih inovacija Uticaj tjelesnog vježbanja na motoričke sposobnosti učenika u razrednoj nastavi Uticaj odabranog skupa motoričkih sposobnosti, morfoloških osobina i konativnih regulativnih mehanizama na uspješnost ...opširnije »

Prevencijom do zdravlja - muški i ženski problemi

thumbnail
Muški i ženski problemi - Povećanje prostate, bolesti dojke, neplodnost - sve što ste oduvijek htjeli znati. - Neplodnost - sve veći problem suvremene obitelji - Maligne bolesti organa ženskog reproduktivnog sustava - Bolesti dojke - Mastopatija - česta bolest dojke - Sve o mamografiji - Erektilna disf ...opširnije »

Prevencijom do zdravlja

thumbnail
Vitamini i minerali - zdravlje za 21. stoljeće. - Koža: Seboroični dermatitis. Klinička slika, dijagnoza i liječenje - saznajte sve o ovoj kožnoj bolesti. Trudnoća: dijabetes u trudnoći. Kako spriječiti i liječiti opasne komplikacije kod šećerne bolesti u trudnoći. Kosti: Minutni test rizika za osteop ...opširnije »

Naš krš - bilten

thumbnail
Zimskim pregledom Strikine pećine u zimama 2011/2012 i 2012/2013 utvrđeno je da u pećini ne zimuje veliki broj šišmiša ali na osnovu tragova guana na tlu i na stropu zaključili smo da bi pećina mogla biti bitno ljetno sklonište. I sama rijeka Krupa koja izvire samo nekoliko desetina metara ispod pećine, mogla ...opširnije »

Susret speleologa BiH - sažetak

thumbnail
Vjetrenica u Popovom polju, složen je špiljski sustav s do sada istraženih 7.013,90 m špiljskih kanala, te jedna od faunistički, najbogatijih špilja na svijetu. Do sada je utvrđeno 219 vrsta, 37 pripadnika carstva praživotinja (Protista) te 182 carstva životinja (Animalia), od čega je 101 pripadnik obligatne ...opširnije »

Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 2/2007

thumbnail
Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 2/2007 Časopis INOVACIJE I RAZVOJ je baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti industrije obojenih i crnih metala i legura, industrijskog menadžmenta, elektronike, energetike i ekonomije, kao i ostalih povezanih srodnih oblasti. ...opširnije »

Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 1/2008

thumbnail
Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 1/2008 Časopis INOVACIJE I RAZVOJ je baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti industrije obojenih i crnih metala i legura, industrijskog menadžmenta, elektronike, energetike i ekonomije, kao i ostalih povezanih srodnih oblasti. ...opširnije »

Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 2/2008

thumbnail
Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 2/2008 Časopis INOVACIJE I RAZVOJ je baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti industrije obojenih i crnih metala i legura, industrijskog menadžmenta, elektronike, energetike i ekonomije, kao i ostalih povezanih srodnih oblasti. ...opširnije »

Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 1/2009

thumbnail
Časopis Inovacije i razvoj BROJ: 1/2009 Časopis INOVACIJE I RAZVOJ je baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti industrije obojenih i crnih metala i legura, industrijskog menadžmenta, elektronike, energetike i ekonomije, kao i ostalih povezanih srodnih oblasti. ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog