Ukupno 35 knjiga u kategoriji Ekologija

Čistim zrakom do smanjenja uticaja na klimu

thumbnail
Zagađenje zraka se sve više smatra značajnim rizikom po zdravlje stanovništva. Materije koje zagađuju okoliš nanose veliku štetu ljudima i drugim živim bićima, a onečišćenje zbog sagorijevanja fosilnih goriva je na vodećem mjestu crne ljestvice prijetnji po zdravlje. ...opširnije »

Sanacije divljih odlagališta

thumbnail
Istraživanjima i raspravama o mogućnostima sanacije ili zatvaranja „divljih“ odlagališta u Hrvatskoj, ali i brojnih legalnih, teško se nazire kraj. Dosadašnji zagađeni prostori traže hitnu sanaciju, a to opet zahtijeva velika ulaganja, ali i potiče raspravu o načinima i metodama odlaganja otpada. ...opširnije »

Plan upravljanja otpadom - primjer

thumbnail
Plan upravljanja otpadom sačinjen je na osnovu: – istraživanja raspoložive tehničke dokumentacije – naučnih i tehničko-tehnoloških saznanja o vrstama otpada koji se generišu – iskustva na ranije primenjivanoj praksi upravljanja otpadom – uvažavanja zahteva standarda za upravljanje sistemom zaš ...opširnije »

Potencijali otpada

thumbnail
Opasni otpad čini najmanji dio sveukupno proizvedenog otpada. Inertni i neopasni otpad su u većini slučajeva vrijedan resurs za proizvodnju novih proizvoda. Na primjer, bačeni papir se može iskoristiti za proizvodnju omotnice, stare plastične boce se mogu iskoristiti za proizvodnju sportske odjeće ili pogons ...opširnije »

Postupanje s otpadom

thumbnail
Šta i kako postupati s otpatom. Kratka edukativna brošura u vezi postupanja s otpadom. ...opširnije »

Šta je to EE otpad?

thumbnail
EE otpad je skraćeni naziv za sve otpadne električne i elektronske uređaje, opremu, uključujući sklopove i sastavne dijelove pomenutih uređaja koji nastaju u industriji i domaćinstvima. Otpadni električni i elektronički uređaji i oprema sadrže plastiku, metale i slične materijale koji se mogu nakon recikl ...opširnije »

Tehnologije za održivi svijet

thumbnail
U prošlosti, pojam održivosti najprije se koristio u šumarstvu. Taj termin u stvari označava odnos između sječe šume i pošumljavanja. Šuma kojom se gospodari održivo ne eksploatira se u većoj mjeri nego što se pošumljava novim mladicama. Na taj način se omogućava novi prirast šume, a da se istovremeno n ...opširnije »

Globalne posljedice zagađenja

thumbnail
Globalne posljedice zagađenja i onečišćenja na planetu: - viskoka emisija ugljičnog dioksida CO2 stvara u atmosferi sloj koji spriječava hlađenje planeta (stvara se efekt staklenika) - posljedica toga je porast prosječne temperature planeta - uslijed porasta temperature dolazi do topljenja ledenjaka i p ...opširnije »

Ekologija mora

thumbnail
ZAŠTITA PRIRODE (engl. nature conservation, nature protection) strukovno je područje kojemu je zadaća očuvanje rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, rijetkih, ugroženih ili primjerno građenih životnih zajednica i njihovih staništa (biotopa), preostalih, prvobitnih ekosustava, kao i očuvanje, nje ...opširnije »

Hrana i ekologija

thumbnail
Razvoj globalnog tržišta uništio je velik broj poljoprivrednika i time napravio mjesta velikim proizvođačima s golemim brojem životinja. Dobivanje mesa i mesnih proizvoda postalo je visoko industrijalizirano, a globalnim prehrambenim sustavom upravlja nekolicina multinacionalnih korporacija. Industrija ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog