Ukupno 35 knjiga u kategoriji Ekologija

Očuvanje evropskog Amazona

thumbnail
Nacionalni park „Dunav-Drava“ je proglašen 1996. godine. Sačinjavaju ga čitava dužina toka Drave u Mađarskoj i prostrano plavno područje „Gemenc-Beda Karapandža“ duž Dunava. Velike plavne šume i močvare predstavljaju područje na kome se hrani i razmnožava oko 110 vrsta ptica uključujući čaplje, k ...opširnije »

Zaštita prirode BiH

thumbnail
Činjenica da BiH ima samo oko 1,5 % zaštićenog prirodnog područja svrstava je na samo dno ljestvice država Evrope. Imajući u vidu opću situaciju u BiH, ne samo iz oblasti zaštite prirode, jasno je da se moraju učiniti radikalniji potezi kako bi se na planu zaštite prirode krenulo naprijed. To se neće i ne m ...opširnije »

Priručnik o obnovljivim izvorima energije

thumbnail
Povećanje emisija stakleničkih plinova pokazuje veliku prijetnju klimatskim promjenama, s potencijalno katastrofalnim posljedicama za ljude. Korištenje obnovljivih izvora energije (OIE), zajedno s poboljšanjem energijske efikasnostiu neposrednoj upotrebi(EE) može doprinijeti smanjenju potrošnje primarne energije, ...opširnije »

Bioplin - priručnik

thumbnail
Jedan od glavnih problema zaštite okoliša suvremenog društva je kontinuirani porast nastajanja organskog otpada. U mnogim zemljama je održivo upravljanje otpadom, koje podrazumijeva i sprječavanje njegovog nastanka i smanjenje novih količina, postaoglavni politički prioritet i važan dio zajedničkih napora u sm ...opširnije »

Kućno kompostiranje

thumbnail
rinjavanjem vlastitog biootpada rasterećujemo sustav gospodarenja otpadom, te smanjujemo ukupnu količinu biomase na odlagalištima i emisije stakleničkih plinova koji nastaju na deponijima i prilikom transporta. Kompostiranje je prirodan proces razgradnje biomase i događa se svuda oko nas, a može ...opširnije »

Recept za kompost - smanjimo svoj otpad

thumbnail
Smanjimo svoj otpad za 30 %. Recept za kompost.Kompostiranje je razgradnja biootpada uz pomoć niza živih organizama pri čemu nastaju ugljikov dioksid, voda, toplina i kompost. To je najstariji i najprirodniji način recikliranja otpada! Biootpad koji se može kompostirati uključuje kuhinjski otpad (ostatke od pri ...opširnije »

Solarni sistemi za toplu vodu

thumbnail
Sunce je nama najbliža zvijezda i centralna tačka našeg sistema, koja svojojm masom ostale planete i druga nebeska tijela "drži" u putanjama oko sebe. U unutrašnjosti sunca se stalno odigrava proces fuzije jezgre pri kojem se u jezgru stvara temperatura od 15 miliona stepeni celzijusa. ...opširnije »

Korištenje energije sunca

thumbnail
Sunce je nama najbliža zvijezda i centralna tačka našeg sistema, koja svojojm masom ostale planete i druga nebeska tijela "drži" u putanjama oko sebe. U unutrašnjosti sunca se stalno odigrava proces fuzije jezgre pri kojem se u jezgru stvara temperatura od 15 miliona stepeni celzijusa. ...opširnije »

Solarni kolektori

thumbnail
Solarni sistemi za toplu vodu. Današnje čovječanstvo uglavnom energiju proizvodi sagorijevanjem uglja, gradnjom velikih brana ili iz nuklearnih centrala i na taj način troši neobnovljive resurse, zagađuje okoliš i živi u stalnom strahu od mogućih novih nuklearnih katastrofa.Globalno posmatrano,možemo reći d ...opširnije »

Klimatske promjene

thumbnail
Efekt staklenika je proces kojim atmosfera zadržava dio sunčeve energije, zagrijava Zemlju i osigurava pogodnu klimu. Većina znanstvenika smatra kako se ovaj efekt neprirodno povećava zbog ispuštanja "stakleničkih plinova" uzrokovanih ljudskim aktivnostima, što dovodi do globalnog rasta temperature i klimatskih ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog