Ukupno 19 knjiga u kategoriji Fizika

Ajnštajn za početnike

thumbnail
Do početka 20. vijeka smatralo se da prostor i vrijeme nemaju mnogo toga zajedničkog, ali tada je došlo do velike promjene u shvatanju ovih fundamentalnih pojmova prirode. Jedan od najvećih umova moderne fizike je sve to promijenio, i u fiziku uveo jedan novi pojam koji je objedinio prostor i vrijeme. ...opširnije »

Uvod u fiziku

thumbnail
Uloga fizike: - poznavanje prirodnih zakona nužno je za razumijevanje raznih tehničkih problema - nastava fizike oblikuje znanstveno-materijalistički pogled na svijet - fizikalni način razmišljanja omogućuje znanstven-oistraživački pristup rješavanju različitih problema u znanosti i tehnici- tehnološki ...opširnije »

Molekularna biofizika

thumbnail
Kad kažemo fzika, ljudi odmah pomisle na nešto kruto, na čelik i na beton, na elektrane, na nuklearne bombe, na svemirska putovanja, sve snažno i ubojito, sve sami heavy metal. I točno je to. Fizika je zbilja znanost koja stoji iza građevine, strojarstva, elektrotehnike, astronautike... Kad građevinac pro ...opširnije »

Fizika čvrstog stanja

thumbnail
Fizika čvrstog stanja obuhvata fiziku čvrstih tvari (materije). Fizika kondenzirane materije nešto općenitija grana fizike koja se bavi i čvrstim i tekućim odnosno mekanim stvarima (dakle obuhvata i tekućine). Početak FČS leži u kristalografiji (nauka koja se bavi metodama istraživanja kristalne strukt ...opširnije »

Uvod u modernu fiziku

thumbnail
Sadržaj: - kvantna fizika - atomska i molekularna fizika - nuklearna fizika - fizika elementarnih čestica i kozmologija - fizika čvrstog stanja - astronomija i astrofizika - biofizika - nanotehnologija ...opširnije »

Kvantna mehanika I - skripta

thumbnail
Osnovna jednačina na kojoj se zasniva Kvantna mehanika je Schrödinger-ova jednačina. Ova jednačina se ne izvodi, već se postulira. Ako čestica ima masu m (gde m označava masu u mirovanju, tj. nerelativističku masu čestice koja ne zavisi od brzine) i nalazi se u polju koje karakteriše prostorna i vrem ...opširnije »

Kvantna statička fizika

thumbnail
Kvantna statička fizika - predavanja. Kvantna statička fizika. Kvantizacija energijskog spektra. ...opširnije »

Kvantna teorija polja

thumbnail
Ove lekcije predstavljaju celokupni materijal jednosemestralnog kursa Kvantna teorija polja I, prvog od tri kursa iz kvantne teorije polja na poslediplomskim studijama u grupi za elementarne čestice i gravitaciju Instituta za fiziku u Beogradu. Prva polovina knjige daje uvod u osnove operatorskog formalizma kvantn ...opširnije »

Kvantni Hallov efekt

thumbnail
Dok je Hallov efekt otkriven u XIX stoljeću (Edwin Hall, 1879), i objašnjenna osnovu Lorentzove sile još prije otkrića elektrona i dubljih saznanja o mehanizmima prenošenja električne struje u materiji, do prvog otkrića koje je vodilo kvantnom Hallovom efektu, opažanja tzv. Hallovih platoa, došlo je čitav vij ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog