Ukupno 23 knjiga u kategoriji Matematika
Knjige, zbirke zadataka, zadaci iz oblasti matematike sa riješenjima, ispitni zadaci, zadaci sa prijemnih ispita. Knjige za osnovnu, srednju školu, fakultete.

Zbirka testova iz matematike

thumbnail
Pred vama je zbirka zadataka nastala objedinjavnjem testova koji su u Ispitnom centru pripremljeni za potrebe pilota maturskog i stručnog ispita, kao i testova koje su kandidati/kandidatkinje rješavali od juna 2011. do avgusta 2012. godine na eksternim maturskim i stručnim ispitima iz matematike. Testo ...opširnije »

Matematika - rješeni zadaci

thumbnail
Zbirka zadatataka iz elementarne matematike sa riješenim zadacima. ...opširnije »

Matematika I - zbirka zadataka

thumbnail
Ova zbirka namijenjena je studentima tehničkih i prirodnih znanosti, a u prvom redu studentima Sveučiliša u Splitu, Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB). U zbirci je izloženo gradivo kolegija ”Matematika1” po sadržaju koji se predaje na FESB-u. Zbirka sadrži 153 potpuno riješena zada ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog