Ukupno 149 knjiga u kategoriji Poljoprivreda

Aktuelna pitanja proizvodnje maline

thumbnail
Biološki nezagađena (zdrava) hrana je sve traženija kategorija na tržištu prehrambenih proizvoda. Naročito je izražena tražnja za jagodastim vrstama voća iz ekološki čistijih područja koji su proizvedeni po organskom principu. Ovakvi proizvodi na tržištu postižu veći finansijski efekat. ...opširnije »

Vodič za proizvodnju paradajza

thumbnail
Ovaj vodič namenjen je proizvođačima i stručnjacima koji se bave proizvodnjom paradajza. U njemu su date smernice u cilju ostvarenja integralne poljoprivredne proizvodnje. Integralna proizvodnja je metod visokog kvaliteta, kojem su prioritet ekološki sigurnije tehnike, uz ograničavanje primene hemijskih prizvoda, ...opširnije »

Efekti toplotnog udara na životinje

thumbnail
Farme životinja svakako moraju rješavati problem „područja termalne ugode“ (Zones of thermal comfort – ZTC). Naime, izvan ovog područja životinje proživljavaju stres i šok pokušavajući održati homeotermiju. To zahtijeva puno veći utrošak energije tako da preostaje manje energije za proizvodni proces ( ...opširnije »

Hrana za živinu

thumbnail
Koke se hrane po volji u toku dve nedelje a nakon toga obrok se kontroliše kako bi se sprečilo prekoračenje ciljne težine na kraju 4-te nedelje starosti. Roditeljski petlovi treba da ostvare normativ telesne težine svake nedelje u toku prve 4 nedelje kako bi se obezbedila uniformnost jaja i odgovarajući telesni r ...opširnije »

Ovčarska proizvodnja

thumbnail
Postojeća ovčarska proizvodnja je vrlo variajbilna – heterogena (varijabilnost između stada, kao i varijabilnost između grla unutar pojedinih stada). Heterogene strukture stada Oplemenjivanje postojećih populacija u cilju unapređivanja proizvodnje može se postići: - doslednom primjenom selekcije u p ...opširnije »

Priručnik za uzgajivače ovaca

thumbnail
Pramenka je autohtona pasmina ovaca koja je dobro adaptirana na često nepovoljne uvjete gajenja u brdsko - planinskom području Balkanskog poluotoka. Pojedine populacije pokazuju veliki stupanj adaptacije na ambijentalne uvjete, koji se prvenstveno odnose na nadmorsku visinu, oštru klimu i oskudnu ishranu. U pojedini ...opširnije »

Ovčarstvo i kozarstvo

thumbnail
Prednosti ovaca i koza : - jako prilagodljive (među najraširenijim životinjskim vrstama) - dobri korisnici vegetacije – “čistači terena” - učinkovito pretvaraju grubu, voluminoznu krmu u visokovrijedne proizvode: meso i mlijeko - male su i nemaju velike zahtjeve na smještaj i opremu; niska ulaga ...opširnije »

Uzgoj ribe u plutajućim kavezima

thumbnail
Danas se u svijetu pa i i kod nas ulažu napori kako bi se povećala proizvodnja živežnih namirnica životinjskog porijekla u čemu ne zaostaje ni slatkovodno ribarstvo. ...opširnije »

Ribogojstvo

thumbnail
Ribilov datira iz prapovijesnih vremena o čemu svjedoče brojni arheološki nalazi.Borba za opstanak navela je pračovjeka da se zbog opasnosti kojima se izlagao loveći kopnene životinje s vremenom opredijeli za gotovo bezopasni ribolov. Efikasnost se povećava razvojem alata i u neolitiku je važnost kopnenog lova ...opširnije »

Priručnik za održivo sakupljanje gljiva

thumbnail
Sveukupno znanje o gljivama u našoj zemlji je prilično skromno jer, za razliku od razvijenih zemalja, nemamo baš bogatu tradiciju. Većina sakupljača poznaje jednu do pet vrsta gljiva, a svako površno istraživanje novih vrsta najčešće dovodi do neželjenih trovanja. Otuda teza da ljude ne truju gljive već ih ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog