Ukupno 17 knjiga u kategoriji Strani jezici

Naučite bilo koji jezik u 7 dana

thumbnail
U knjizi se opisuje metoda koja Vam omogućuje da naučite bilo koji strani jezik, čak i kad počinjete od “nule” i ne znate niti jednu jedinu reč… Autor metode je Ramón Campayo jedan je od najsposobnijih umova današnjice i čovek s najbržim pamćenjem u istoriji. Knjiga usto pomaže da razvijete najvažn ...opširnije »

Kako naučiti strani jezik

thumbnail
Izuzetna knjiga zamišljena kao pomoćna literatura u učenju bilo kog jezika, bez obzira da li je u pitanju konvencionalni kurs ili samostalno učenje uz priručnik. Autor nudi niz praktičnih saveta i konkretnih tehnika za rešavanje problema u učenju svakog jezika, kako na polju leksike i gramatike, tako i na polju ...opširnije »

Gramatika engleskog jezika

thumbnail
Gramatika engleskog jezika sa vježbama. Sadržaj: Glagoli, glagolska vremena, modalni glagoli, stanje glagola, imenice, determinatori, zamjenice, pridjevi, poređenja, veznici. ...opširnije »

Učimo njemački jezik

thumbnail
Učimo njemački jezik. Video u trajanju od preko 2 sata koji će vam pomoći da savladate i naučite izraze, fraze i osnove komunikacije u njemačkom jeziku. Odličan video koji možete slušati dok radite na računaru ili čak kuhinji. ...opširnije »

100 fraza njemačkog jezika

thumbnail
Učenje njemačkog jezika online - video. 100 fraza njemačkog jezika za početnike. Učimo njemački jezik online. /VIDEO/ ...opširnije »

150 fraza na španjolskom jeziku

thumbnail
Stotinu pedeset fraza i izraza na španjolskom jeziku. Učimo španski jezik online. Španski jezik za početnike. /VIDEO/ ...opširnije »

150 izraza na engleskom jeziku

thumbnail
Učimo online engleski jezik. Video sa 150 fraza i izraza na engleskom jeziku za početnike. Video za sve one koji hoće da nauče neke osnovne izraze i fraze engleskog jezika. ...opširnije »

150 fraza na italijanskom jeziku

thumbnail
Italijanski jezik za početnike. 150 najkorištenijih fraza na italijanskom jeziku. Učimo zajedno. Učenje online / video. ...opširnije »

500 izraza na Njemackom jeziku

thumbnail
Video: 500 najviše korištenih izraza u Njemačkom jeziku sa prevodom na naš jezik. Odličan video za sve one koji počinju sa učenjem njemačkog jezika. ...opširnije »

Gramatika staroslavneskog jezika

thumbnail
Kratka gramatika staroslavenskog jezika. ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog