Ukupno 98 knjiga u kategoriji Zdravlje

Ishrana i fizičke aktivnosti

thumbnail
Ima sve više gojaznihmeđu decom i odraslima, vodeća smo nacija po stopi umiranja od kardiovaskularnih bolesti kod osoba starijih od 50 godina, broj obolelih od šećernebolestije veći od 700.000 a visok krvni pritisak ima blizu 2.500.000 ljudi. Iako su brojke alarmantne, ova stanja zapravo je moguće sprečiti i ko ...opširnije »

Ishrana za sportiste

thumbnail
Igrači uvek ostvaruju pozitivan rezultat.Sa druge strane, posmatrači uglavnom zavise od drugih oni verujuda su pobedili ako neko za njih pobeđuje,i od te pobede nemaju veliku korist. Važno je znati da je svako od nas stvorenda bude igrač, i da bude pobednik u životu,bez obzira kojim se poslom baviо. Dobroje ...opširnije »

Zdravstvena psihologija

thumbnail
Sveukupne uspješnost zdravstvene zaštite zbir je pojedinačne uspješnosti svakog zdravstvenog djelatnika. Koliko su oni sami svladali znanja o složenosti čimbenika koji zajednički djeluju na zdravlje i usvojili vještine kojima na te čimbenike mogu utjecati, toliko će biti kvalitetnija i ukupna zdravstvena za ...opširnije »

Pravila prehrane i zdravlje

thumbnail
Pravilna (zdrava, razborita) prehrana podrazumijeva zdravo unošenje svih neophodnih hranjivih tvari (ugljikohidrati, masti, proteini, vitamini, minerali i voda), umjereno količinski, raznoliko, primjereno životnoj dobi, fizičkoj i mentalnoj konstituciji, radnim i intelektualnim naporima, klimi i radnoj okolini u ko ...opširnije »

50 savjeta za zdravlje

thumbnail
Što nam govori ova knjiga? Govori nam kako da čuvamo i unaprijedimo zdravlje. Daje o tome pismene i slikovne savjete. Svaki je sav-jet iznesen kratko i sažeto, time je postignuto da ga se lako upamtii da se znanje bez dosade obnovi. To su savjeti za čovjeka od njegovazačeća pa do smrti. Obrađeni savjeti sadrž ...opširnije »

Ishrana i hrana

thumbnail
Sva naša ishrana usmerena je na održavanje najpogodnijih životnih uslova u celiji. Kada smo tako izbalansirali svoju ishranu da celije ne dehidriraju, a unutar njih ništa ne pregoreva, ostvaruje se idealni metabolizam, na osnovu kojeg se iz pravilno asimilovane hrane dobija fina materija, koju ajuverdisti nazivaju ...opširnije »

Život bez parazita

thumbnail
U ovoj knjizi govori se o problemu čovekove individualne borbe protiv raznih vrsta parazita. Naizgled to pitanje je jednostavno - treba primenjivati odgovarajuća sredstva i recepte protiv parazita da bi se živelo zdravim načinom života. Međutim, ako se taj problem sagleda iz drugog ugla, sve je mnogo složenije. ...opširnije »

Program hrono ishrane za početnike

thumbnail
Program ishrane o kome će ovde biti reči je kombinacija najsavremenijih saznanja iz oblasti fiziologije ishrane, endokrinologije, biohemije i biofizike. Ovaj program je prvi ove vrste registrovan u našoj zemlji, a jedinstven po tome što pomažesvakom čoveku da ostvari idealnu težinu istovremeno sa postizanjem ide ...opširnije »

Vegan - nova etika prehrane

thumbnail
Ja sam ovaj zaokret u svom načinu života napravio prije nekoliko godina i to je neporecivo poboljšalo moj život, a možda ga je i produžilo. Ako osoba poput mene moæe spoznati nužnost takve promjene, onda to može svatko. Pripadam četvrtom naraštaju farmera i uzgajivača stoke. Bavio sam se govedarstvom, u ...opširnije »

Funkcionalna anatomija – vježbe snage za stomak

thumbnail
Funkcionalna anatomija – vežbe snage za stomak, autora Bojana Međedovića sa Fakulteta za sport i turizam. Za razliku od drugih pokreta, vežbe za jačanje trbušne muskulature, obavezno treba da se izvode sa zaobljenim leđima - Ukoliko kičmeni stub nije zaobljen,slabinski pregibači kuka dovode dopovećan ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog