Ukupno 33 knjiga u kategoriji Geologija
Geologija, mineralogija.

Vanjska simetrija kristala

thumbnail
U svakodnevici pod simetrijom prije svega doživljavamo geometrijsku zrcalnu simetriju. Geometrijski objekt X je simetričan ako posjeduje bar jedan element simetrije. Element simetrije je točka, pravac ili ravnina obzirom na koji se može zrcaliti ili za neki nenul kut rotirati promatrani objekt tako da se poklopi s ...opširnije »

Defekti u kristalima

thumbnail
Defekti mogu bitno mijenjati osobine kristala: optičke, čvrstoću, električna i toplinska vodljivost, magnetne osobine itd. Ove osobine se mijenjaju sa promjenom koncentracije defekata u kristalu. ...opširnije »

Međuatomske veze u kristalima

thumbnail
Kristale smo svrstali na osnovu simetrije njihove kristalne strukture . Čvrsta tijela postoje radi privlačnih sila između atoma (molekula, jona) kada se dovoljno približe jedni drugima ...opširnije »

Zemlja - veličina i oblik

thumbnail
Geologija je nauka koja se bavi proučavanjem Zemlje kao Planete, njenog nastanka i svih procesa koji se odvijaju,njenog sastava i strukture. Čvrsti deo planete Zemlje izgraĎen je od stena a stene od minerala. ...opširnije »

Inžinjerska geologija

thumbnail
Inženjerska geologija obuhvata grupu naučnih disciplina koje se bave izučavanjem terena za potrebe prostornog planiranja, projektovanja i građenja objekata u oblasti građevinarstva, rudarstva i energetike. Ona izučava teren kao prirodnu konstrukciju, radnu i životnu sredinu. Prema predmetu izučavanja, prin ...opširnije »

Osnove kartiranja

thumbnail
Međunarodno kartografsko društvo je na desetoj generalnoj skupštini usvojilo definicije: Kartografija je disciplina koja se bavi zasnivanjem izradom promicanjem i proučavanjem karata. Karta je znakovni model geografkse stvarnosti, koja prikazuje odabrane objekte ili svojstva, nastaje autorskim izborom, a upotre ...opširnije »

Svojstva minerala

thumbnail
Minerali su prirodna tela, sastavljena od jednog ili više elemenata, imaju stalan hemijski sastav i određena fizička svojstva. Minerali su homogena tela, za razliku od stena. Minerali mogu nastati: 1.kristalizacijom magme, 2.sublimacijom gasova i para, 3.taloženjem iz vrelih ili hladnih rastvora, 4.metam ...opširnije »

Minerals of Bosnia and Herzegovina

thumbnail
Minerali Bosne i Hercegovine, opširna knjiga na engleskom jeziku. ...opširnije »

Osnove inžinjerske geologije

thumbnail
Geološko vrijeme je vrlo važan pojam. Zemlja je stara približno 4,5 milijarde godina, a njezina recentna građa je posljedica kontinuiranog razvoja i promjena. Većina stijena u kojima se odvijaju građevinski radovi stara je 10-500 milijuna godina; u stijenama koje su transportirane i deformirane tijekom geološkog ...opširnije »

Geologija Jugoslavije

thumbnail
Skripta Geologija Jugoslavije predstavlja sintezni prikaz geološke građe jugoistočne Evrope, koji uključuje pored publikovanih podataka i stavove autora. Priređivanje skripte Geologija Jugoslavije, u formi koja je pred čitaocem, je pokušaj da se širi krug zainteresovanih upozna sa autorovim viđenj ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog