Ukupno 101 knjiga u kategoriji Religija
Duhovnost.

Ko se krije iza Ahmedija?

thumbnail
Ko se krije iza (sekte) Ahmedija? Ko je ahmedija džemat?

Želimo u ovom djelu da vas upoznamo sa učenjem jedne sekte koja je postala i zasnovana na temelju mržnje prema Islamu i Poslaniku Muhammedu - alejhi-sselam- s ciljem slabljenja moći Islama i njegovog uništavanja iznutra. Naši bosansko hercegovački ...opširnije »

Društveni aktivizam muslimana

thumbnail
Islam na sve što čovjek čini gleda iz vječne perspektive odnosa dobra i zla. Pa tako i društveni aktivizam, kako se on definiše danas1, sam po sebi nije ni dobro ni zlo, nego nešto što se de-finiše namjerom (nijjet), odnosno univerzalnim etičkim sudom, tako da dobročinstvom (ihsan) možemo smatrati onaj dru ...opširnije »

100 Poslanikovih savs hadisa

thumbnail
Od Božijeg Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sačuvano je mnoštvo izreka, koje su, pod imenom hadisa, islamski učenjaci pomno sabrali i kritički ispitivali njihovu vjerodostojnost, te tako sačuvali SUNNET Allahova Poslanika s.a.v.s., da može služiti kao vjerski izvor u svim pitanjima, kojih se dotiče nauč ...opširnije »

Opće lekcije za svakog muslimana (komentar knjige)

thumbnail
Ova knjiga, komentar na djelo šejha Abdu-l-Aziz b. Baza, r.a., predstavlja poslanicu svakom pojedincu ovog ummeta, bez obzira radilo se o muškarcu ili ženi, učitelju ili učeniku. Knjiga sadrži glavne postavke vezane za islamsko vjerovanje, šerijatsko-pravna pitanja, kao i pojašnjenje načina ponašanja kojim ...opširnije »

Vrste zikra

thumbnail
Autor u ovom članku govori koji je to jutarnji i večernji zikr, šta se izgovara u nedaći, šta se kaže u strahu, šta se kaže pri susretu sa neprijateljem, kako se dovi protiv tlačitelja, šta kaže onaj ko bude nadvladan, šta govori i čini ko učini grijeh, kako dovi onaj ko ima dug, kako dovi onaj koga snađ ...opširnije »

Dove i zikrovi kojim se čovjek štiti od šejtana

thumbnail
U ovom članku autor spominje vrste i načini liječenja bolesti, bolesti srca, odbijanje zla ljudskih i džinskih šejtana, šejtanovo neprijateljstvo prema sinovima Ademovim, oblike šejtanovog neprijateljstva, puteve kojima šejtan prilazi čovjeku, šta su uzroci šejtanskog djelovanja, šejtanove stope, zaštitu o ...opširnije »

Posebnost petka i džume

thumbnail
U ovom tekstu autor spominje 33 posebnosti petka i džume. ...opširnije »

Svakodnevni zikrovi jednog muslimana

thumbnail
U ovom kratkom djelu se spominju dnevni zikrovi koje bi svaki musliman trebao da uči u preciziranom vremenu. Odlična knjiga koju trebate preporučiti i drugima da se okoriste. ...opširnije »

Gdje je Isusov nauk u današnjem kršćanstvu?

thumbnail
Gdje je Isusov nauk u današnjem kršćanstvu? Ovo je zaista pravedno pitanje. Sa jedne strane imamo vjeru nazvanu po Isusu Kristu, ali sa druge strane su učenja kršćanstva u suprotnosti sa svime onime čemu je Isus podučavao... Gdje je Isusov nauk u današnjem kršćanstvu? Ovo je zaista pravedno pitanje. Sa jed ...opširnije »

Isus i Marija u Kuranu

thumbnail
Knjiga u sebi sadrži mnoge dijelove iz Kurana koji opisuju Merjemino i Isaovo rođenje, period djetinjstva, lijepe osobine, opis njihovih ličnosti, čudesno rođenje Isaa, mudzize koje je činio, događaji sa havarijunima (apostolima), kao i o njegovom ponovnom dolasku pred kraj svijeta, i još mnoge druge djetalje k ...opširnije »
Pogledajte još knjiga iz ove oblasti:

Besplatan dizajn za vaš sajt | Templejti za blog