Vodič za energetski efikasnu gradnju

Vodič za energetski efikasnu gradnju

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Evropa danas uvozi 60 % energije. Da bi spriječili daljnju dinamiku rasta nužno je promijeniti strateške smjernice i regulative energetske politike u smjeru energetski održivog razvoja i energetske nezavisnosti.
Evropa je zbog toga usmjerila svoju energetsku politiku u smjeru tehnologija koje se baziraju na energetskom iskorištavanju obnovljivih izvora energije. Jednostavno rečeno Evropski je cilj da se do kraja 2020. godine ostvari projekt 3 X 20 koji govori o sljedećim ciljevima: 1. Povećati udio proizvedene energije iz obnovljivih izvora energije za 20 %
2. Povećati udio biogoriva na europskom tržištu goriva za 20 %
3. Smanjiti emisiju staklenič kih plinova a poglavito CO2 za 20 %
Vodič za energetski efikasnu gradnju