Vodič za uzgajanje hrane u stanovima


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Živimo u dobu vladavine neoliberalnog tržišta i kapitala. U ovom društvenom uređenju se hrana, koja je osnovna životna potreba koju svi dijelimo, tretira kao proizvod masovne potrošnje. Time je podvrgnuta zakonima tržišta- pojeftinjenju i ubrzanju proizvodnje. U ovoj tržišnoj utrci, sve se manje vodi računa o kvaliteti hrane koju konzumiramo te se često na policama trgovina nađu prehrambeni proizvodi koji nam prije štete nego što nas hrane. Jedan od ekstremnih primjera i posljedica ovog pristupa je genetska manipulacija sjemenja, koje postaje neiskoristivo u drugoj generaciji pa se tako prisiljava uzgajivače hrane na kupovanje novog sjemenja od istog proizvođača prekidajući tradicionalni višegodišnji organski niz čuvanja i selekcije. Industrijalizacija i monokultura u poljoprivredi sve više devastira i opustošuje Zemlju i tlo, te je krajnji čas okretanju manjoj organskoj proizvodnji hrane u raznolikim vrtovima polikultura. No, kako da se pridružimo ovoj tihoj zelenoj revoluciji ako nismo sami uključeni u proizvodnju hrane većih razmjera?
Osim podržavanja lokalnih uzgajatelja, odgovor leži i u vlastitom uzgoju hrane. Čak i ako nismo u mogućnosti uzgojiti svu hranu potrebnu za život, možemo ju unutar svojih mogućnosti uzgojiti na balkonima ili u zajedničkim vrtovima.
Vodič za uzgajanje hrane u stanovima