Uzgoj paprike


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Paprika je jedna od najviše gajenih i najrentabilnijih kultura a koristi se u tehnološkoj i fiziološkoj zrelosti, kodzačinske za proizvodnju mljevene paprike.
Sadrži biološki važne materije ugljene hidrate, ulja, jabučne i limunske kiseline, vitami C, kompleks vitamina B.
Uzgoj paprike