Utjecaj tjelesnog vježbanja na zdravlje


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Tjelesno vježbanje ima izuzetnu ulogu u životu i radu djece i odraslih. Budući da čovjek raste i razvija se od malena, bitno je raditi i vježbati u skladu s karakteristikama rasta i razvoja te u skladu s osobinama i sposobnostima. Velik je broj pozitivnih utjecaja tjelesnih aktivnosti na zdravlje. Danas se svi nedovoljno kreću bez obzira na spoznaju da tjelesne aktivnosti utječu na unapređenje zdravlja, jačaju organizam, utječu na tjelesni razvoj, na razvoj osobina i vještina te uz to utječu i na raspoloženje. Osobe koje se bave bilo kojom vrstom tjelesne aktivnosti bolje pamte i uče. Tema završnog rada „Utjecaj tjelesnog vježbanja na zdravlje“ odnosi se na tjelesno vježbanje i njegov utjecaj na transformaciju cjelokupnog antropološkog statusa.
Utjecaj tjelesnog vježbanja na zdravlje