Uticaj tehnike pčelarenja na dobro zimovanje


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Baveći se pčelarstvom dugi niz godina, te kontaktirajući sa pčelarima i mijenjajući iskustva vezana za praktično pčelarenje, u ranim godinama sam odabrao L.R. košnicu, a najviše na prijedlog g-na Ivana Venera.
Tražeći pravi način pčelarenja, a pogotovu da se prilagodi meni raspolažućim uslovima stacionarnog pčelarenja, metod dvomatičnog pčelarenja kojeg je tada zagovarao g-n Vener učinio mi se najprihvatljivijim. Došavši na moj pčelinjak g-n Vener je još 1984 god. vidio uslove i nazreo mi namijere u daljem pčelarstvu, te mi je predložio da se i ja okušam u dvomatičnom pčelarenju.
Uticaj tehnike pčelarenja na dobro zimovanje