Uranjanje u subatomski svijet


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Uloga ovog uvodnog poglavlja je smjestiti fiziku elementarnih cestica (FEC) kako u zadani povijesni okvir ljudskog društva (s raspoloživom tehnologijom istraživanja), tako i u dani "kutak svemira". Spuštanje u svijet sve sitnijeg povezano je s usponom na "kvantnim ljestvama". Pritom odabir "prirodnog sustava jedinica" bitno pojednostavljuje opis tog svijeta, skrivenog svakodnevnom iskustvu. Moderni akceleratorski pokusi, koji dopiru i do njegovih najskrovitijih kutaka, razotkrili su bogatstvo čestičnih vrsta sažetih u tablici elementarnih čestica, "Mendeljejevoj tablici naših dana". To more čestica suprotstavljeno je malom broju sila putem kojih čestice međudjeluju.
Uranjanje u subatomski svijet