Upustvo za izradu seminarskog rada


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Seminarski rad potrebno je napisati u WORD-u. Koristiti font Times New Roman, (veličina naslova 14, veličina teksta 12). Prored 1,5. Margine iznose 2,5 cm. Tablice i slike trebaju biti sastavni dio teksta. Stranice trebaju biti numerirane (desno dno stranice). Tekst treba biti poravnat s lijeve i desne strane ( justify).
Upustvo za izradu seminarskog rada