Upravljanje kretanjem mobilnim robotom


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Zahtjevi za upravljanje kretanjem mobilnim robotom:
- poznavanje kinematičkog, odnosno dinamičkog modela robota
- model interakcije između kotača i podloge
- definiranje referentne trajektorije odnosno zahtjevanog kretanja
- upravljački zakon koji zadovoljava zahtjeve
Upravljanje kretanjem mobilnim robotom