Upravljanje industrijskim robotom


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Da bi robot ostvario željeno kretane u prostoru neophodan je upravljački sistem koji će preko pogona smještenih u zglobovima manipulatora, postići ciljno djelovanje.
Pogoni manipulatora pretvaraju električke upravljačke signale iz računara u mehaničko kretanje. Kretanje robota, odnosno njegovog vrha manipulatora ostvaruje se kretanjem svake koordinate posebn.
Upravljanje industrijskim robotom