Tradicionalna bosanska hrana

Tradicionalna bosanska hrana

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Povijest ishrane na bosansko-hercegovačkim prostorima datira još od antičkog doba, klasičnog Rima i Vizantije, preko turskog i austrougarskog perioda do savremenog doba 20. i 21. stoljeća. Specifičnu notu bosanskohercegovačkim jelima daju i prehrambeni običaji koji svoje izvorište imaju u islamu, pravoslavnoj, katoličkoj i jevrejskoj vjeri. Tako je savremena izvorna bosanska hrana dio kulturno-povijesnog nasljeđa i mješavina je autentičnih bosanskih jela, tradicionalno turskih, arapskih, austrougarskih, jevrejskih i drugih prehrambenih običaja. Specifičnost i vrijednost bosansko-hercegovačkih jela je baš u tom orijentalnom i zapadnjačkom, a i vjerskom nasljeđu. Zbog toga se danas bosanska kuhinja puno razlikuje od arapske, austrijske,mađarske, ali i od turske i arapske bez obzira što postoje jela koja potiču kako iz Turske i drugih kuhinja.
BiH jela i dalje ostaju karakteristična, jer se prenose sa koljena na koljeno. U kulturi ishrane, kao i prehrambenim običajima se najjasnije odražavaju tragovi različitih kultura koje su se u Bosni i Hercegovini najsnažnije isprepletale.
Tradicionalna bosanska hrana