Topovi sa Navarona

Topovi sa Navarona

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Šibica je glasno kresnula o rđavi valoviti lim barake, zašištala i rasprsla se u treptavu mrlju svjetlosti, a reski zvuk i nenadana iskričava svjetlost djelovali su podjednako strano u tišini pustinjske noći. Mallory je mehanički pogledom pratio kako kapetan odreda prinosi šibicu cigareti koja je provirivala iz njegova potkresana brka; primijetio je kako se svjetlost zaustavila nekoliko centimetara od njegova lica i u jedno zapazio neobičnu ukočenost tog lica, neodređenu prazninu u očima čovjeka koji se potpuno predao osluškivanju. Tada se šibica ugasila i nestala u pijesku pored piste za uzlijetanje.
Topovi sa Navarona