Tehnologije za održivi svijet

Tehnologije za održivi svijet

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

U prošlosti, pojam održivosti najprije se koristio u šumarstvu. Taj termin u stvari označava odnos između sječe šume i pošumljavanja. Šuma kojom se gospodari održivo ne eksploatira se u većoj mjeri nego što se pošumljava novim mladicama. Na taj način se omogućava novi prirast šume, a da se istovremeno ne naruše životna staništa. Princip održivosti u stvari je vrlo jednostavan; smije se posjeći samo toliko stabala koliko je novih mladica zasađeno.
Ovaj princip može se primjeniti na različita prirodna bogatstva i resurse kao što su vode, atmosfera, tlo itd. Održivi razvoj je skladan odnos između ekologije i privrede s ciljem da se ne ugrozi mogućnost budućih generacije da zadovoljavaju svoje potrebe. Moglo bi se reći da održivi razvoj predstavlja težnju da se stvori bolji svijet balansirajući socijalne, ekonomske i ekološke faktore.
Tehnologije za održivi svijet