Svijet kritala - katalog

Svijet kritala - katalog

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

U katalogu će biti opisano što su minerali i kako nastaju te koja je njihova uloga u formiranju Zemljine kore i Zemlje općenito. Uz građu Zemlje bit će objašnjeni glavni mehanizmi nastanka stijena i vrste stijena. Osim karakterističnim kemijskim sastavom, minerali su određeni i fizikalnim svojstvima koja su za pojedinu vrstu karakteristična i stalna. Globalno, minerali se dijele na silikate i nesilikate, sa svim razredima koje broje ove dvije skupine.
U zbirci je zastupljen velik broj minerala iz skoro svih razreda pa će u katalogu biti opisani najznačajniji predstavnici svake skupine. Najvrijedniji dio zbirke čine minerali koji se zbog svojih intenzivnih boja, sjaja i visoke prozirnosti odlikuju visokom kvalitetom te kao takvi pripadaju dragom kamenju ili draguljima.
Svijet kritala - katalog