Sufara za najmlađe

Sufara za najmlađe

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Sufara za najmlađe – Arapski brojevi za najmlađe.
Ova knjiga na veoma jednostavan način pojašnjava način pisanja i izgovor arapskih slova i brojeva .
Sufara za najmlađe