Stijene litosfere


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Stijena je sastavni dio litosfere ili Zemljine kamene kore, određenog načina geološkog pojavljivanja, teksture, strukture i mineralnog sastava.

Kamen je prirodno ili umjetno odvaljeni dio stijene. U graditeljstvu se kamen rabi kao prirodni ili arhitektonsko-građevni za gradnju te oblaganje pročelja i unutarnjih dijelovagrađevina i kao tehnički, za nasipanje, zidanje, pripremu betona, asfalta i sl. Njegova primjenaovisi o njegovim fizičkim i kemijskim značajkama.
Stijene litosfere