Stepski vuk

Stepski vuk

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

O spoljašnjosti Stepskog Vuka već sam dao neke podatke. Od prvog videnja ostavljao je bezuslovno utisak uglednog, nesvakidašnjeg i neobicno obdarenog čoveka njegovo lice je bilo puno duha, a izvanredno nežna i pokretljiva igra njegovih crta govorila je o zanimljivom,veoma živom, neverovatno istancanom i senzibilnom duševnom životu. U razgovoru bi, iako ne uvek, prekoracio granice konvencionalnosti i iz one svoje nastranosti govorio licnim, sopstvenim izrazima, i tada bi mu se ljudi,kao što smo mi, bezuslovno morali podrediti.
Stepski vuk