Starogrčka matematika


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Razvoj same matematike seže u daleku prošlost, još u doba starih Egipćana. Kako su ljudi sve više napredovali tako se javila potreba za uvo denjem brojeva, obavljanjem proračuna u trgovini, mjerenjem zemljišta itd. Starogrčka matematika bila je prekretnica u razvoju. Prelazi se na apstraktna razmišljanja i načela prema kojima matematičke zakonitosti ne treba prihvatiti dok prethodno ne budu dokazana. Prikazati starogrčku matematiku, ne želeći ju ispuniti pukim nabrajanjem imena i rezultata, mora se proizvoljno odabrati relativno uži krug ideja, osoba i ostvarenja, što je i cilj ovog rada. U drugom poglavlju upoznajemo način na koji su stari Grci mjerili vrijeme.

O matematici starih Grka i grčkom brojevnom sustavu govorimo u trećem poglavlju. U četvrtom poglavlju upoznajemo najpoznatije starogrčke matematičare, njihova dostignuća i djela. O glasovitim problemima starogrčke matematike bit će riječi u petom poglavlju.
Starogrčka matematika