Sport i zdravlje


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Ovaj diplomski rad je izrađen na Zavodu za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom prof.dr.sc . Jadranke Mustajbegović i predan je na ocjenu u akademskoj godini 2013/2014.
Sport i zdravlje