Solarni kolektori


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Solarni sistemi za toplu vodu. Današnje čovječanstvo uglavnom energiju proizvodi sagorijevanjem uglja, gradnjom velikih brana ili iz nuklearnih centrala i na taj način troši neobnovljive resurse, zagađuje okoliš i živi u stalnom strahu od mogućih novih nuklearnih katastrofa.Globalno posmatrano,možemo reći da je u "svojoj energetskoj istoriji"svijet došao do kraja jedne epohe kada neobnovljivi izvori energije ne mogu biti osnova za planiranje budućeg razvoja i kada se postavlja pitanje - šta dalje?
Solarni kolektori