Sigurnost djece na internetu

Sigurnost djece na internetu

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Pred vama se nalazi priručnik za roditelje uz udžbenik Sigurnost djece na internetu koji je izrastao iz međusobne suradnje učenika, njihovih učitelja i roditelja tijekom projekta Sigurnost djece na internetu. Dio je udžbeničkoga kompleta koji se sastoji od udžbenika za učenike, priručnika za učitelje i priručnika za roditelje te multimedijskih, interaktivnih sadržaja i e-udžbenika koji su dostupni na mrežnim stranicama petzanet.HR.
To područje školskoga kurikuluma i udžbenički komplet koji iz njega proizlazi nastali su iz potrebe obrazovne politike Republike Hrvatske da prihvati osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno obrazovanje koje je odredila Europska unija. Jedna je od tih kompetencija digitalna pismenost koja se odnosi na osposobljenost za sigurnu i kritičku upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije za rad u osobnome i društvenome životu i komunikaciji. Njezini su ključni elementi osnovne informacijsko-komunikacijske vještine i sposobnosti: upotreba računala za pronalaženje, procjenu, pohranjivanje, stvaranje, prikazivanje i razmjenu informacija te razvijanje suradnje i komunikacije internetom.
Sigurnost djece na internetu