Senzori za mjerenje pozicije


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Određivanje pozicije. Poznavanje pozivije pokretnih objekata je važno zbog planiranja odgovarajućih kretanja.
Postupci određivanja pozicije mogu se svesti u dvije skupine:
- Mjerenje relativne pozicije
- Mjerenje apsolutne pozicije
Senzori za mjerenje pozicije