Uzgoj korništona - savjeti

Uzgoj korništona - savjeti

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Proizvodnja krastavaca kornišona predstavlja trenutno najprofitabilniju povrtlarsku proizvodnju u Bosni i Hercegovini. Sa relativno malih zemljišnih površina postižu se primjerni prinosi i finansijski rezultati. Posebno je značajno da proizvodnja krastavaca kornišona ima siguran otkup, po utvrđenim pravilima i normativima tehnologije i otkupa. U prilog tome govori podatak da je potražnja za ovom kulturom na svjetskom tržištu u sve većem porastu.
Prvi početci u proizvodnji krastavca kornišona datiraju još iz ranih osamdesetih, da bi svoj zamah doživjeli u prijeratnom periodu. Nažalost za vrijeme rata ova proizvodnja gotovo da nestaje, ali nakon rata ponovo se pokreće uzgoj na većim zemljišnim površinama.
Uzgoj korništona - savjeti