20 savjeta za energetski efikasno domaćinstvo

20 savjeta za energetski efikasno domaćinstvo

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Toplotna izolacija osnova je energetske efikasnosti građevinskih objekata. Izolacijom krova, zidova i podruma bitno se smanjuju gubitci toplote zimi te se izbjegava pregrijavanje kuće ljeti, štiteći je od nepovoljnih vanjskih uticaja i produžujući joj vijek trajanja.
20 savjeta za energetski efikasno domaćinstvo