Samoodbrana

Samoodbrana

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Pitanje efikasne samoodbrane danas u globalnom užurbanom svijetu u kome rastu nesigurnost, nelagodnost, gubljenje vrijednosti i lična orjentacija, postaje sve aktualnije i značajnije. Ubistva, fizička zlostavljanja, razbojništva, silovanja sa kojima se susrećemo prelistavanjem dnevne štampe, ukazujuna potrebu poznavanja osnovnih tehnika, koncepata samoodbrane, mogućnostiprimjerenog reagovanja i djelovanja u stiuacijama odbrane kako sebe tako i najbližih. Samoodbrana postaje fenom u konteksu društvenih okolnosti, koje od pojedinaca traže kompetentno, odgovorno i primjereno reagovanje u stalno prisutnim i neizvjesnim situacijama ugroženosti kako u ličnom tako i u javnom prostoru.
Samoodbrana