Rječnik pojmova u logopediji


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Svi termini u rječniku dati su abecednim redom. Uz svaki termin, ukoliko je o bilo moguće, u zagradi je (italic) navedena inačica a latinskom, grčkom ili engleskom jeziku. U nastavku je dato kratko objašnjenje teksta koje ima za cilj dati osnove o datom pojmu, ili uputi čitaoca na drugi, sličan ili srodan pojam. To je učinjeno na način, tako što je ispred riječi ili pojma u tekstu, koji direktno upućuje na povezani pojam, stavljena strelica, a sama riječ ili pojam su boldirani
Rječnik pojmova u logopediji