Recepti za hljeb


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Recepti za hljeb Sadržaj: - Uvod
- Upotreba kućne pekare
- Oblikovanje tijesta i mali trikovi
- Paneo
- Problemi i rješenja
Recepti za hljeb