Recept za kompost - smanjimo svoj otpad

Recept za kompost - smanjimo svoj otpad

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Smanjimo svoj otpad za 30 %. Recept za kompost.Kompostiranje je razgradnja biootpada uz pomoć niza živih organizama pri čemu nastaju ugljikov dioksid, voda, toplina i kompost.
To je najstariji i najprirodniji način recikliranja otpada! Biootpad koji se može kompostirati uključuje kuhinjski otpad (ostatke od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad.
Recept za kompost - smanjimo svoj otpad