Razvoj karijere i poslovnih vještina

Razvoj karijere i poslovnih vještina

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Cilj knjige je pomoći čitaocima da steknu samopouzdanje, da budu motivisani da shvate značaj efikasnog i konstantnog učenja i usavršavanja i da sami stvaraju okruženje u kome će njihove ideje biti shvaćenje na pravi način a oni živjeti u skladu sa svojim potencijalima.
Razvoj karijere i poslovnih vještina