Razvoj aplikativnog softwera

Razvoj aplikativnog softwera

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Aplikativni softver je podgrupa računarskog softvera koja se bavi izvršavanjem tačno određenih zadataka. Sistemski softver je zadužan da omogući rad svih računarskih dijelova, izvršni softver iskorištava hardverske računarske dijelove da bi izvršavao neki određeni zadatak. Primjer izvršnog softvera je obrađivač teksta (MS Word i ostali), svirač muzike (Winamp i ostali) ili obrađivač slike (Photoshop i ostali) i tako dalje. Imamo i pakete izvršnih programa kao što je MS Office ili OpenOffice.org koji uključuju više programa za odrađivanje nekih zadataka.
Razvoj aplikativnog softwera