Raznovrsna ishrana jača zdravlje

Raznovrsna ishrana jača zdravlje

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Uticaj nepravilne ishrane na nastajanje raka je vrlo kompleksan. U ovoj brošuri su opisane osnove zdrave ishrane i objašnjeno na koji način su bolesti raka i ishrana međusobno povezani. Promjenom navika u ishrani možemo vlastito zdravlje trajno poboljšati i spriječiti nastanak bolesti.
U svakom poglavlju ove brošure nalaze se konkretni savjeti koje možete primjeniti u svakodnevnici.
Ko uspije promijeniti svoje navike u ishrani poboljšava time kvalitet živots, jača svoje zdravlje i dugoročno umanjuje rizik oboljenja od raka ili neke druge hronične bolesti.
Raznovrsna ishrana jača zdravlje