Raketna Tehnika


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Raketna tehnika je naredila v 20. stoletju izjemen napredek. A ta razmah stoji na tisočletju razvoja teoretičnega in empiričnega znanja. Že stari Grki so naredili napravo, ki se je poganjala ob žici z izpuščanjem vodne pare iz tlačnega rezervoarja. Ta preprosta naprava je bila prednik tako raket, kakor tudi parnih strojev. Poleg precejšnje neučinkovitosti je to tehnično demonstracijo zaznamovalo tudi zelo slabo razumevanje samega pojava. Podobno bi lahko trdili tudi za kasnejše poskuse na kitajskem, ki pa so bili vseeno že precej bolj sofisticirani, ker so za pogon uporabljali smodnik. Najverjetneje so že izdelovali primitivne rakete in jih uporabljali (podobno kot danes) tako v razvedrilne kot tudi vojaške namene.
Raketna Tehnika