Proizvodnja merkatilnog krompira


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Ekonomsko-prehrambena obilježja krumpira:
- Krumpir pripada među najintenzivnije poljoprivredne kulture.
- Ima visoke reproduktivne sposobnosti s prinosima od 25-50 t/ha.
- Zahtjevna je kultura s puno ljudskog rada i poljoprivredne mehanizacije uz veliko ulaganje u repromaterijal (sjeme,gnojivo, zaštitna sredstva i dr.).
- Ima visoku prehrambenu vrijednost radi obilja škroba,visokovrijednih bjelančevina, vitamina i minerala.
Proizvodnja merkatilnog krompira