Programiranje obrade na CNC mašinama

Programiranje obrade na CNC mašinama

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Pozitivni efekti primjene CNC mašina:
- Visok stepen fleksibilnosti (neovisnost od tipa proizvodnje).
- Porast produktivnosti i visok stepen stabilnosti proizv.
- Visok stepen dimenzione tačnosti i kvaliteta proizvoda
- Uticaj ljudskog faktora u proizvodnji sveden na minimum (ljudski faktor u fazi pripreme proizvodnje)
- Zastoji u proizvodnji i škart svedeni na minimum
- Međuskladišni i skladišni prostor kao i međuoperacijska vremena su svedeni na minimu
- Izrada kompleksnih dijelova (složenog oblika)
- Povećanje stepena automatizacije proizvodnje
Programiranje obrade na CNC mašinama