Privid srebra

Privid srebra

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Kao sunđerasta magla vreme pod kožu hodi
Proklijava godina iz pokislog bilja
Iz obraza još leto sija
Osmeh mi ipak san progriza
Lutajuća me voda bistrinom razodeva
Sva svetlost tela prozračnog se razleva
Zaspao čekam mladu kožu bez oznaka
Rudača noći pohlepno toplinu odvlači
Privid srebra