Priručnik za organski proizvodnju

Priručnik za organski proizvodnju

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Danas se organska poljoprivreda u svijetu razvija brzim koracima kao reakcija na sve izraženiju narušenu životnu sredinu, pogoršanje kvaliteta hrane i sve većeg ugrožavanja zdravlja ljudi.Organska poljoprivreda je kod nas mlada grana poljoprivrede i njeni proizvodi su novina na domaćem tržištu.Crna Gora ima odlične preduslove za razvoj kvalitetne, zdravstveno-bezbjedne, organski sertifikovane hrane, pa je stoga potrebno raditi na edukaciji svih aktera organske poljoprivrede: savjetodavaca, proizvođača, potrošača i drugih.Organska proizvodnja je zakonski regulisana proizvodnja koja uključuje kontrolu i sertifikaciju proizvodnje i proizvoda (kontrola „od njive do trpeze“), a takođe kontinuiran i nimalo jednostavan proces.
Priručnik za organski proizvodnju