Priručnik o obnovljivim izvorima energije


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Povećanje emisija stakleničkih plinova pokazuje veliku prijetnju klimatskim promjenama, s potencijalno katastrofalnim posljedicama za ljude. Korištenje obnovljivih izvora energije (OIE), zajedno s poboljšanjem energijske efikasnostiu neposrednoj upotrebi(EE) može doprinijeti smanjenju potrošnje primarne energije, ublažavanju emisija stakleničkih plinova, i tako spriječiti opasne klimatske promjene. Neiskorišten potencijal biomase, Sunčeve, hidroenergije energije vjetra i geotermalne energije je još uvijek visok. Međutim, u posljednjih nekoliko godina zbog značajnog javnih poticajau obliku feed-in-tarifa, u mnogim europskim zemljama razvoj ovog sektora je postupno povećan.
Priručnik o obnovljivim izvorima energije