Priručnik o disleksiji


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Riječ disleksija nastala je iz grčke riječi dys (što znači slab, loš, neprimjeren) i riječi lexsis (jezik, riječi). Disleksija je, prema definiciji Orton Dyslexia Society,1 jedna od nekoliko teškoća u učenju. To je jezično utemeljen poremećaj konstitucijskog podrijetla koji obilježavaju teškoće u kodiranju pojedinih riječi, a koje obično odražavaju nedostatne sposobnosti fonološke obrade.
Teškoće u dekodiranju pojedinih riječi su neočekivane s obzirom na dob i ostale kognitivne i akademske sposobnosti; one nisu rezultat općih razvojnih ili senzoričkih teškoća. Disleksija se očituje različitim teškoćama u različitim oblicima jezika, često uključujući uz probleme čitanja i ozbiljne probleme u stjecanju vještine pisanja. (Orton Dyslexia Society Research Comittee,1996.)
Priručnik o disleksiji