Priprema pčela za zimu

Priprema pčela za zimu

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Uzimljavanje pčela - priprema pčela za zimu jedan je od najbitnijih poslova u pčelinjaku. Samo ispravno uzimljavanje pčelinjih društava glavni je uslov njihovog opstanka i prezimljavanja.
Priprema pčela za zimu